FNANOLIFE

KHỬ MẶN – KHỬ PHÈN – TẠO CHẤT SINH HỌC
BẢO TOÀN HỆ RỄ MÙA KHÔ HẠN – XÂM NHẬP MẶN
GIẢI ĐỘC HỮU CƠ – CẢI TẠO ĐẤT TRỒNG
GIA TĂNG TÍCH TỤ ẨM ĐỘ VÀ NÂNG CAO pH ĐẤT

Quy Cách : Bao 20kg
Giá :
Tài Liệu Quảng Cáo: xem tài liệu
Danh mục: