Category Archives: Những cung đường của gió và nắng

NHỮNG CUNG ĐƯỜNG CỦA GIÓ VÀ NẮNG

Áp dụng sản phẩm mới cho lĩnh vực Nông Nghiệp luôn là điều khó nhưng càng khó hơn khi đưa chúng đến “vùng cao” . Điều này cần phải có sự bền bỉ của người thực hiện và sản phẩm chất lượng sẽ là yếu tốt quyết định với người nông dân ở bất kỳ nơi đâu.