Category Archives: Yếu tố vi lượng

Vi lượng đất hiếm – Rare Earth Elements

                     1. Các nguyên tố vi lượng đất hiếm                       – Các nguyên tố đất hiếm và Các kim loại đất hiếm, theo IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) là tập hợp của 17 (mười bảy) nguyên tố […]

Mangan (Mn) – Manganese

                      Cây trồng hút mangan ở dạng ion mangan hóa trị 2 Mn2+ và dưới dạng các phức hợp hữu cơ có chứa mangan.                       Cây không sử dụng mangan hóa trị bốn Mn4+.       […]

Molipden (Mo) – Molybdenum

                      Cây trồng hút molybden ở dưới dạng muối molybdat (MoO42-) và molybden oxit (MoO3).                     1. Ảnh hưởng của Mo đến quá trình sinh lý sinh hóa cây trồng.             […]

Sắt (Fe) – Iron

                                               Cây trồng có thể hấp thu sắt ở dạng Fe2+ và Fe3+, hầu hết sắt trên lớp vỏ trái đất tồn tại dưới hình thức Fe3+, sắt dưới hình thức Fe2+ được hấp thụ […]