Category Archives: Yếu tố trung lượng

Canxi (Ca)- Calcium

                     Độ dinh dưỡng của phân Canxi được đánh giá bằng hàm lượng %Ca hoặc CaO trong phân.                     1. Tác dụng của Canxi đối với đất và cây trồng               […]

Silic – Silicon

                      Dạng hữu dụng cho cây trồng: Cây hấp thu Silic ở dạng ion SiO32-, hàm lượng dinh dưỡng được tính quy đổi ra % SiO2                     1.Tác dụng của Silic đối với đất và cây trồng:   […]