Category Archives: Yếu tố đa lượng

Kali – Potassium

                1. Tác dụng của phân Kali đối với cây trồng:                  – Kali không thực sự là thành phần cấu tạo nên mô thực vật nhưng cây cần được cung cấp lượng Kali lớn cho tất cả mọi bộ phận. Kali ảnh […]