Category Archives: Chất điều hòa sinh trưởng

Xitôkinin – Cytokinin

                      1.Xitôkinin (Cytokinin) là gì? Nguồn gốc Xitôkinin (Cytokinin).                       – Xitôkinin (Cytokinin) là nhóm hóc môn thực vật thứ ba được phát hiện sau auxin và giberelin – thuộc nhóm chất kích thích sinh trưởng thực vật. […]

Abxixic (ABA) – Acid Abscisic

                      1. Axit Abxixic (Acid Abscisic) là gì? Nguồn gốc Axit Abxixic (Acid Abscisic).                        – Axit Abxixic (Acid Abscisic) còn được gọi là Dormin, axit Dormic (DMA) là một nhóm chất tự nhiên và nhân tạo được xem như […]

Gibberellin (GA)

                     1. Gibberelin (Gibberellin) là gì? Nguồn gốc Gibberelin (Gibberellin):                       Gibberelin (Gibberellin) là một hormon thực vật có tác dụng điều chỉnh sự phát triển ở thực vật và có ảnh hưởng tới một loạt các quá trình phát triển như làm cho […]

Auxin (IAA)

                      1. Auxin là gì?                        – Auxine tiếng Hy lạp có nghĩa là sinh trưởng.                        – Auxin là một hormon thực vật có tác dụng tốt đến […]