Category Archives: Dinh dưỡng cây trồng

Xitôkinin – Cytokinin

                      1.Xitôkinin (Cytokinin) là gì? Nguồn gốc Xitôkinin (Cytokinin).                       – Xitôkinin (Cytokinin) là nhóm hóc môn thực vật thứ ba được phát hiện sau auxin và giberelin – thuộc nhóm chất kích thích sinh trưởng thực vật. […]

Abxixic (ABA) – Acid Abscisic

                      1. Axit Abxixic (Acid Abscisic) là gì? Nguồn gốc Axit Abxixic (Acid Abscisic).                        – Axit Abxixic (Acid Abscisic) còn được gọi là Dormin, axit Dormic (DMA) là một nhóm chất tự nhiên và nhân tạo được xem như […]

Gibberellin (GA)

                     1. Gibberelin (Gibberellin) là gì? Nguồn gốc Gibberelin (Gibberellin):                       Gibberelin (Gibberellin) là một hormon thực vật có tác dụng điều chỉnh sự phát triển ở thực vật và có ảnh hưởng tới một loạt các quá trình phát triển như làm cho […]

Auxin (IAA)

                      1. Auxin là gì?                        – Auxine tiếng Hy lạp có nghĩa là sinh trưởng.                        – Auxin là một hormon thực vật có tác dụng tốt đến […]

Axit Amin – Amino Acid

                      1. Amino Axit là gì?                        Amino Acid (Axit Amin) là những hợp chất hữu cơ sinh học quan trọng chứa nhóm chức amin (-NH2) và axít cacboxylic (-COOH), cùng với một nhóm thế (hay còn gọi mạch bên, side-chain) (nhóm R) nhất định ở mỗi […]

Axit Humic – Humic Acid

                      1. Axit Humic là gì? Humate là gì?                        Humic: Axit humic là một thành phần quan trọng của chất hữu cơ trong đất được hình thành do sự tích tụ và phân huỷ không hoàn toàn […]

Vi lượng đất hiếm – Rare Earth Elements

                     1. Các nguyên tố vi lượng đất hiếm                       – Các nguyên tố đất hiếm và Các kim loại đất hiếm, theo IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) là tập hợp của 17 (mười bảy) nguyên tố […]

Mangan (Mn) – Manganese

                      Cây trồng hút mangan ở dạng ion mangan hóa trị 2 Mn2+ và dưới dạng các phức hợp hữu cơ có chứa mangan.                       Cây không sử dụng mangan hóa trị bốn Mn4+.       […]

Molipden (Mo) – Molybdenum

                      Cây trồng hút molybden ở dưới dạng muối molybdat (MoO42-) và molybden oxit (MoO3).                     1. Ảnh hưởng của Mo đến quá trình sinh lý sinh hóa cây trồng.             […]