Category Archives: CÂY CÔNG NGHIỆP

Cà Phê – Cho mùa bội thu

Để có một vụ mùa bội thu, thì sự kết hợp hài hòa giữa các loại phân bón ở các thời kỳ là vô cùng quan trọng. Hàm lượng dưỡng chất được cung cấp cho cây cà phê càng đóng vai trò lớn hơn. Và sự kết hợp giữa các loại phân bón tưới rễ, phân bón hóa sinh, phân bón vi lượng hóa sinh đa năng và phân bón vi lượng đã làm nên điều khác biệt.