QUY TRÌNH PHUN TRÁI THANH LONG

QUY TRÌNH PHUN TRÁI THANH LONG

 
GIAI ĐOẠN  DINH DƯỠNG NHÂN ĐÔI PHÒNG TRỪ VI KHUẨN – NẤM BỆNH
1/ PHỤC HỒI SAU THU HOẠCH              

10 ml SMCR + 1 gói BUNG BẦU BÚP + 1 gói BUNG CĂNG NÁCH

+ 1 SUPER PHOSPHATE + 1 gói AGRO MAX

2/ PHÂN HÓA MẦM HOA

Lần 1: 1 gói PHYTO PHOSCOP + 1 gói PHYTO FLOWER

+ 1 gói BUNG CĂNG NÁCH + 1 gói NẤM ĐỒNG TIỀN

Lần 1: 1 gói AGRI COC + 1 gói PHYTO FLOWER

+ 1 gói BUNG CĂNG NÁCH + 1 gói NẤM ĐỒNG TIỀN

3/ PHUN GIAI ĐOẠN SAU RÚT ĐÈN 1 NGÀY

1 gói CON CUA + 1 gói AGRI COC+ 1 gói BUNG CĂNG NÁCH

+ 1 gói BUNG BẦU BÚP + 1 gói NẤM ĐỒNG TIỀN + 1 gói GIBBER

4/ PHUN BÚP 5 – 7 NGÀY

1 gói CON CUA + + 1 gói BUNG BẦU BÚP + 1 gói BUNG CĂNG NÁCH

 + 5ml SMCR + 1 gói GIBBER + 1 gói NẤM ĐỒNG TIỀN

5/ PHUN BÚP 12 – 15 NGÀY  

1 gói CON CUA + + 1 gói BUNG BẦU BÚP + 1 gói BUNG CĂNG NÁCH

+ 1 TĂNG TO BỀ DỌC + 5ml SMCR

6/ LẤY BA TAI ĐẦU

1 gói SUPER PHOSPHATE + 1 gói CHUYÊN GIA TẠO MÀU + 1 gói  LẤY BA TAI ĐẦU

+ 1 gói NẤM ĐỒNG TIỀN + 1 gói THỐI NHŨN 

7/ SAU RÚT BÔNG 1 NGÀY

 1 gói BUNG CĂNG NÁCH + 1 gói CĂNG NỞ BỀ NGANG + 1 gói SUPER PHOSPHATE 

+ 1 gói TĂNG TO BỀ DỌC + 1 gói PHYTO PHOSCOP + 1 gói NẤM ĐỒNG TIỀN

(Có thể hỗ trợ thêm 1 gói TĂNG TỐC TO hoặc 1 gói AGRO MAX)

 

 8/ TRÁI 8 NGÀY (KỂ TỪ NGÀY TRỔ)   

1 gói TĂNG TỐC TO + 1 gói CĂNG NỞ BỀ NGANG + 1 gói PHYTO PHOSCOP

 gói TĂNG TO BỀ DỌC + 1 gói BUNG BẦU BÚP

(Có thể hỗ trợ thêm 1 gói PHYTO PHOSCOP hoặc 1 gói AGRI COC hoặc 1 gói AGRO MAX)

 9/ TRÁI 13 NGÀY (CHỐNG BÓ – GIÚP DÃN VỎ – TẠO DA DÀY)

1 gói CĂNG NỞ BỀ NGANG + 1 gói TĂNG TỐC TO + 1 gói AGRO MAX

1 gói BUNG BẦU BÚP + 1 gói SUPER PHOSPHATE

(Có thể hỗ trợ thêm 1 gói TĂNG TỐC TO)

   10/ TRÁI 18 NGÀY (KỂ TỪ NGÀY TRỔ)

 1 gói TĂNG TỐC TO + 1 gói TĂNG TỐC SẮC

+ 1 gói AGRI COC + 1 gói KALI CATION + 1 gói CĂNG NỞ BỀ NGANG

(Có thể hỗ trợ thêm 1 gói TĂNG TỐC TO hoặc 1 gói AGRO MAX)

 11/ TRÁI TỪ 20 – 23 NGÀY

 1 gói KAFULVIC + 1 gói TĂNG TỐC SẮC

+ 1 gói AGRI COC + 1 gói KALI CATION + 1 gói ATOXIN

(Có thể hỗ trợ thêm 1 gói TĂNG TỐC TO hoặc 1 gói CĂNG NỞ BỀ NGANG)

 12/ TRÁI TỪ 25 – 27 NGÀY       

1 gói CHUYÊN GIA TẠO MÀU + 1 gói TĂNG TỐC SẮC + 1 gói GIẢI BÓ TRÁI GIÀ

+ 1 gói AGRI COC + 1 gói KALI CATION + 1 gói ATOXIN

(Có thể hỗ trợ thêm 1 gói TĂNG TỐC TO hoặc 1 gói CĂNG NỞ BỀ NGANG)

 13/ VUỐT XANH TAI          
 14/ BƠM CĂNG TRƯỚC CẮT        

SỬ DỤNG 50ML SMCR + 1 gói TĂNG TỐC SẮC + 1 gói AGRO CA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *